تا دقايقي ديگر در تاريخ ١٤ بهمن ماه سياره مركوري( عطارد ) از نشان اكواريوس( دلو) خارج ميشه و به نشاني از عصر اب ( ماهي) نقل مكان ميكنه ، همونطور كه ٢ در پست قبل گفته بودم ما اين هفته پر از تعاملات استرولوژيكي مهم هستيم و خروج سياره ي عطارد از نشان اكواريوس و ورودش به نشان ماهي يك اثر بسيار مهم در روابط ما ميذاره
اكواريوس نشاني با كيفيت ثابت هست و مركوري توان جست و خيز زيادي داشت حال با ورودش به نشان ماهي اين جست و خيز كمي محدود ميشه ،عنصر نشان ماهي از جنس اپ هست و ليندا گودمن از اين نشان به عنوان هر چيز عجيب و راز الود و عميق ياد ميكنه . بنابراين ارتباطات ما كمي عميق تر ميشه . ممكنه روابط احساسي جديدي شكل بگيره ، اشنايي هاي جديدي شكل بگيره كه مارو به مسير هيجان انگيزي دعوت كنه ، هرچند با ورود سياره عطارد به نشان ماهي سياره عطارد قدرت چنداني نخواهد داشت زيرا كه : ١ هنوز درجه ي اين سياره قوي نيست و در درجات ابتدايي هست و به نوعي سيارات در نشان هايي با جنسيت زنانه درجات اوليه قدرت چنداني ندارن
٢ مركوري در تاريخ ١٦ فوريه برگشتي خواهد شد و ايستگاه برگشتي عملا مانع ابراز قدرت مركوري خواهد بود تا ٣ هفته
بنابراين نبايد انتظار داشت اين اثر مركوري روي روابط الان نمود پيدا كنه
#مركوري #عطارد #نجوم_اسلامي #ودايي #وديك #تحليل_چارت #چارت_تولد #چارت #نجوم #زايچه #جيوتيش #astrologyart #آسترولوژي #انرژي #فركانس #قدرت #تاروت #اينده #پيشگويي #روابط #ارتباطات #ارتباط_موثر #رابطه #روابطزناشویی #روابط_عاطفی #روابط_عاشقانه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *