, …

כל אדם מגיע עם ייעוד ותיקון בחיים ועל מנת להגיע למקום שלם ומאוזן בחייו,

עליו למלא את ייעודו ולשפר את מה שדורש תיקון אצלו בגלגול הנוכחי.

ראש דרקון= ייעוד האדם

זנב דרקון = תיקון האדם

בדקנו את יאיר נתניהו, בנם של שרה ובנימין נתניהו ומצאנו את ייעודו ותיקונו לפי הנוסחה המופיעה מטה.
#numerology #numbers #future

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *