Image post
Instagram

Có những ngày chênh vênh, phía sau lại là một mớ phiền muộn. Người hạnh phúc không đi xem Tarot #nguoihanhphuckhongdixemTarot #tarot #tarotcards #tarotdaily #tarotreader #tarotlover