How does it feel to treat me like you do.. niekedy nemm produktvne obdobie. Ani mzu, ktor b…

– How does it feel to treat me like you do.?.
– niekedy nemám produktívne obdobie. Ale stále je tu možnosť čerpať “zo zálohy” a pretvoriť obrazy, na ktoré som už aj úprimne zabudla. Dnes som sa k nemu vrátila, objavila ho ako stratený poklad a pretvorila ho, do podoby ktorá ho, podľa môjho skromného úsudku, vystihuje viac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *