Najlepszy wedug mnie system numerologiczny Do mnie bardziej przemawia, trafia i opisuje od syste…

#ezoteryka #ezoteric #numerologia #numerology.

Najlepszy według mnie system numerologiczny Do mnie bardziej przemawia, trafia i opisuje od systemu z Pitagorasa. Chociaż wyjaśnia moją ścieżkę życiową, czemu wędrówka “samotna”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *